nábř. Obránců míru 859 - 468 22 Železný Brod
+420 739 495 041
info@tkzeleznybrod.cz

Historie

Tenisový klub Železný Brod

Tenisový klub v Železném Brodě byl založen ustavující schůzí dne 27.dubna 1927 pod hrdým názvem Lawn Tenis Club Železný Brod. Byly vypracovány stanovy, zvolen výbor klubu, odsouhlaseno zápisné a členské příspěvky, stanoven hrací řád. Prvním předsedou byl zvolen p. Bohumil Mrklas. Členská základna čítala v roce 1928 – 32 členů.
 
Tenisové dvorce byly postaveny v místě dnešní benzínové pumpy při silnici na Jablonec nad Nisou. Dvorce byly dva s písčitým povrchem a byly dle zápisů z výborových schůzí a valných hromad klubu, plně využívány občany Železného Brodu – členy klubu, mládeží, studenty a sezonními hosty. Členové klubu hráli pravidelné zápasy především se Starou Pakou a Novou Pakou, Lomnicí n. P. a Turnovem.
 
V padesátých letech minulého století byly získány pozemky pro stavbu nových antukových tenisových dvorců u Jizery, v místě kde stojí současný tenisový areál. Byly zde postaveny nejprve dva dvorce, později pak další dva se cvičnou zdí. Jako šaten a dalšího zázemí, byly využívány budovy říčního koupaliště u Jizery. Členská základna se postupně rozrůstala, hráči se zapojovali do soutěží družstev i jednotlivců pořádaných Čs. tenisovým svazem. Na konci sedmdesátých let se podařilo, při výstavbě budovy zvl. školy v sousedství tenisových dvorců, přistavět část budovy přilehlé ke dvorcům a vybudovat tak důstojnou klubovnu a sociální zázemí pro tenisový areál. V létě roku 1978 postihla Železný Brod povodeň, která zcela zaplavila tenisové dvorce. Při rekonstrukci byl rozšířen jejich počet na současných šest antukových dvorců, nový asfaltový dvorec a byla přesunuta cvičná zeď.
 
Na začátku devadesátých let vzniknul odtržením od TJ ŽBS samostatný Tenisový klub Železný Brod – občanské sdružení. Všechny dvorce byly zrekonstruovány, byla vybudována budova občerstvení, provedena přestavba klubovny, sociálního a technického zázemí. Areál je každý rok zvelebován a patří mezi nejhezčí a nejoblíbenější sportoviště v Železném Brodě.
 
V březnu roku 2000 postihla Železný Brod další povodeň, která opět zaplavila všechny dvorce. Obětavou prací všech členů TK byly dvorce bez výraznější vnější pomoci (s výjimkou MÚ Železný Brod a ŽBS a.s.) v nejkratším možném čase zprovozněny tak, že nebyla narušena letní sezona r.2000.
Aktivity TK vyvrcholily v roce 2002 rekonstrukcí povrchu sedmého asfaltového dvorce, který byl pokryt moderním celoročním povrchem, dostatečným odvodněním a osazen novým oplocením. Akce proběhla s podporou MÚ Železný Brod a umožnila prodloužení venkovní sezony. Dvorec byl též připraven pro zakrytí nafukovací přetlakovou halou.
 
V následujících letech byla činnost Tenisového klubu, kromě sportovní a závodní činnosti, zaměřena na vybudování dostatečného zázemí pro celoroční provoz. Byly provedeny další práce v budově – především zavedení plynové přípojky, instalace plynového kotle pro topení a ohřev TUV. Dále přivedení vlastní elektrické a později i vodovodní přípojky. Během roku 2006 pak vrcholily práce pro instalaci přetlakové nafukovací haly. Byla postavena kotelna pro halu s nezbytným technologickým zázemím, vlastní plynová a elektrická přípojka. V listopadu 2006 byla hala poprvé postavena a 1.12.2006 slavnostně otevřena. Velkým pomocníkem při této akci byl MÚ Železný Brod, který poskytl Tenisovému klubu půjčku na zakoupení haly a samozřejmě všichni členové, protože velká část prací byla prováděna brigádnicky.
 
Od 1.1.2004 je TK také plnohodnotným vlastníkem pozemků, na kterých byly vybudovány tenisové dvorce. Pozemky a budovu, která je ve vlastnictví MÚ, má v dlouhodobém pronájmu. V roce 2014 byla uhrazena poslední splátka poskytnutá MÚ na pořízení nafukovací haly.

.