Dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Liberecký kraj poskytl v roce 2018 TK Železný Brod dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu pod názvem: „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v Tenisovém klubu Železný brod“ ve výši 84.000 Kč. Tato dotace byla v dotačním fondu udělena v rámci programu č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích 2018.…
Více