Dotace z rozpočtu Libereckého kraje

15-02-2019


Liberecký kraj poskytl v roce 2018 TK Železný Brod dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu pod názvem: „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v Tenisovém klubu Železný brod“ ve výši 84.000 Kč. Tato dotace byla v dotačním fondu udělena v rámci programu č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích 2018.

 

Projekt byl v roce 2018 zaměřen na aktivity pořádané Českým tenisovým svazem (ČTS) a to jak v letních, tak i v zimních měsících. Současně s náklady na tyto aktivity byly vynakládány v rámci projektu i náklady na chod areálu tenisových dvorců, jednak letní přípravu areálu, druhak přípravu a zajištění přetlakové nafukovací haly a její zimní provoz.

 

TK Železný Brod disponoval v roce 2018 omega replica dvěma mládežnickými týmy (kategorie mladší a starší žáci) v soutěžích smíšených družstev. Tato mládež je vedená u ČTS jako registrovaní závodní hráči. Dále je pod ČTS vedená mládež z řad členů, se kterou se pravidelně provozuje sportovní činnost.

 

 Copyright © TK Železný Brod. 2004-2016 Všechna práva vyhrazena